Guide with specific information for Ukrainian refugees per country in Europe / Посібник з конкретною інформацією для українських біженців по країнах Європи.

<aside> 💡 This doc. is designed to help those avoiding war in Ukraine to navigate Europe safely. Please be aware that it’s a crowdsourced effort, and as a result we have limited capacity for quality assurance and can make mistakes. If you see one – please let us know and we’ll fix it.

</aside>

<aside> 💡 Цей документ створений щоб допомогти тим, хто уникає війни в Україні, безпечно орієнтуватися в Європі. Будь ласка, майте на увазі, що це робота з краудсорсингу, і в результаті ми маємо обмежені можливості для забезпечення якості та можемо робити помилки. Якщо ви бачите таке – повідомте нас, і ми виправимо це.

</aside>

Across Europe / По всій Європі


Border crossings / Перетинання кордону

Transportation / Транспортування

Places to stay / Місця для проживання

Basic needs / Основні потреби

Donations / Пожертвування

Opportunities for work / Можливості для роботи

Facebook groups and communities / Групи та спільноти у Facebook

Other great resources / Інші чудові ресурси

How can you help? / Як ви можете допомогти?

Netherlands / Нідерланди


Places to stay / Місця для проживання

Transportation / Перевезення

Relocation / Переїзд

Organizations supporting Ukraine / Організації, які підтримують Україну

Opportunities for work / Можливості для роботи

Basic Needs / Основні потреби

Community of Ukrainians / Громада Українців

Embassy information / Інформація про посольство

Hungary / Угорщина


Places to stay / Місця для проживання

Transportation / Перевезення

Relocation/ Visa / Переїзд / ВІЗА

Organizations supporting Ukraine / Організації, які підтримують Україну

Opportunities for work / Можливості для роботи

Basic Needs / Основні потреби

Medical help / Медична допомога

Embassy information / Інформація про посольство

Greece / Греція


Places to stay / Місця для проживання