Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.

Email: haitacte@gmail.com

Số Điện Thoại: 0977007352

Website: https://thangvi.com/

https://www.facebook.com/thangviblog/


https://twitter.com/thangvi96https://www.instagram.com/thangvi96/


https://www.youtube.com/channel/UCqwKqb8yle_8E8XtpkF63mQ


https://www.linkedin.com/in/thang-vi-548671217/


https://vimeo.com/thangvi96


https://thangvi96.blogspot.com/


https://www.flickr.com/people/thangvi96/