Niet alleen de pandemie maar ook de vergrijzing van patiënten en krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel, heeft ervoor gezorgd dat wachtlijsten in de zorg inmiddels tot meer dan een jaar oplopen. Niet alleen de zwaardere zorg komt in de knel, maar ook relatief simpele ingrepen worden langer uitgesteld. Ook het maken van een afspraak op een polikliniek kan tot meer dan zes maanden vertraging oplopen. De potentiële gezondheidsschade is enorm. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met oplopende kosten. Daar waar een patiënt op korte termijn tegen relatief lage kosten kon worden behandeld, zien we steeds vaker dat patiënten een complexer en dus duurder ziektebeeld vertonen door het uitstellen van de noodzakelijke zorg.

Een middelgroot ziekenhuis in Nederland besloot dit hardnekkig probleem aan te pakken. Samen met de afdeling capaciteitsmanagement en de afdeling business intelligence heeft dit ziekenhuis een systeem ontworpen dat ervoor zorgt dat alle spreekuren op de poliklinieken en de capaciteit van de Ok´s optimaal benut wordt.

Phytian, de naam van het geheel, is een compleet dashboard met wachtlijstgegevens van verleden, heden en toekomst. De kern van deze oplossing is een algoritme dat de planning van de polibezoeken en Ok´s zelfstandig optimaliseert. De doorstroom van patiënten staat centraal. Het gebruik is overzichtelijk en vooral gebruiksvriendelijk. De geoptimaliseerde planning wordt automatisch in het afsprakensysteem ingelezen zodat er geen tijd verloren gaat door het overzetten van data.

De komende maanden wordt Phytian verder doorontwikkeld en getest binnen een middelgroot ziekenhuis. Daarna komt het beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst ook andere zorgaanbieders aan te sluiten, waardoor op een brede basis regionaal inzicht wordt gegenereerd.

Phytian zorgt er voor dat patiëntenzorg tijdig, eenvoudig en overzichtelijk gepland kan worden. Wachtlijsten zullen binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren!


NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinus Ortelee (06-34463631/ m.ortelee@adrz.nl)  of Monica Smulders (06-22735099 / m.smulders@adrz.nl)

Dit persbericht is een fictief persbericht dat gemaakt is als onderdeel van de opleiding Digitaal Ondernemerschap in de zorg.