პროექტის მართვა ერთიანი პროცესია მისი დაწყებიდან დასრულებამდე, რომელიც, თავის მხრივ, ხუთი პროცესის ერთიანობას შეადგენს. ესენია:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი