Siden er under utvikling

The Factory tilbyr bistand til soft funding.

Utgangspris: 5.000 + 4% av mottatt støtte per søknad

1. Kvalitetssikring

Vi er store fans av startups som søker selv. Vi kan hjelpe med vår erfiarng

Innhold

Pris: 5.000 kr + 4 % av mottatt støtte per søknad

Dersom arbeidet krever betydelig innsats (over 20 t per søknad, økes det til 8 %)

Priser kan forhandles med faste kunder når relasjon og samarbeid er etablert

2. Prosjektledelse

Vi tar ansvaret for at riktige søknader blir sendt - du har hovedansvaret for skrivingen. Vi hjelper selvsagt der vi må for å få det godt nok, men i utgangspunktet skriver du der vi ber deg om det.