🕹️  “AUTO”

<aside> 🎯 V průměru se více než 50% textů opakuje. K automatickému překladu tak posíláme pouze unikátní text. Ušetříme Vám tak spoustu nákladů, které byste jinak za automaticky překlad museli zaplatit.

</aside>

<aside> 💶 0,05 Kč / slovo unikátního textu

</aside>

Untitled

Untitled

Memsource MT Report Q1 2022

👩‍💻 “PRO”

<aside> 💶 0,9 Kč / slovo unikátního textu

</aside>