Charity ain’t giving people what you wants to give. It’s giving people what they need to get. -Terry Pratchett, "Otec prasátek"

<aside> 💡 Ahoj! Zde shromažďujeme všechny naše dlouhodoběji užitečné dokumenty - viz info o wiki. Zatím under construction. Editujte s odvahou!

</aside>

Pro nováčky 👋


Vítej ve spolku!

Úvod do EA

Spolkové akce

Slack a další komunikační kanály

Koho kontaktovat

Jak se zapojit 🤝


Jak se zapojit - přehled

Studium EA

Pomáhej kariérou

Možnosti finanční podpory Spolkem a EA

Projekty 🦄


EA Projekty a nápady - tabulka:

How to projekty

O spolku ℹ️


Kdo jsme

Komunikace, účty, služby