Beschrijf het besluit

Wat was de achtergrond van het besluit?

Waar gaat het besluit over? Waar komt het vandaan?

Welke emoties voelde je?

Welke emoties voel je? Heb je een ingeving? Wat zegt je intuitie?

Welke positieve consequenties verwacht je?

Wat is er goed aan? Denk aan de plussen van het besluit.

Welke negatieve consequenties verwacht je?

Wat is er niet goed aan? Denk aan de minnen van het besluit.

Interessant

Wat komt er allemaal in je op? Denk bijvoorbeeld aan alternatieven. Wat zijn de mogelijke kosten wanneer je het besluit niet te doen?

Verwachtingen

Welke verwachtingen heb je van een positieve uitkomst van het besluit?