Beschrijf de beslissing

Wat was de achtergrond van de beslissing?

Waar gaat de beslissing over? Waar komt het vandaan?

Welke emoties voelde je?

Welke emoties voel je? Heb je een ingeving? Wat zegt je intuitie?

Welke positieve consequenties verwacht je?

Wat is er goed aan? Denk aan de plussen van de beslissing.

Welke negatieve consequenties verwacht je?

Wat is er niet goed aan? Denk aan de minnen van de beslissing.

Interessant

Wat komt er allemaal in mij op? Denk bijvoorbeeld aan alternatieven. Wat zijn de mogelijke kosten wanneer je het besluit niet te doen?

Verwachtingen

Welke verwachtingen heb ik van een positieve uitkomst van de beslissing?