კიბერუსაფრთხოება წარმოადგენს ღონისძიებათა ერთობლიობას საკუთარი ციფრული ინფორმაციული სივრცის დასაცავად, თუმცა დაცვა წარმატებით რომ განხორციელდეს, ჯერ უნდა გაირკვეს - ვისგან?

კიბერუსაფრთხოების დარღვევა შეუძლიათ ინსაიდერებს, ჰაკერებს და მავნე პროგრამებს.

პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია: ძალიან ხშირად ორგანიზაციის ახლანდელი ან ყოფილი თანამშრომელი ბევრად მეტი ზარალის მომტანია, ვიდრე ნებისმიერი ჰაკერი. ინსაიდერები ორგანიზაციაზე გაბრაზებული ადამიანები არიან, რომლებსაც მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე წვდომა გააჩნიათ და ხანდახან მათი გარეთ გატანის საშუალებაც ეძლევათ. ყველაზე ცნობილ ინსაიდერად ედუარდ სნოუდენი მიიჩნევა, ერთი შეხედვით ყველაზე დაცული ორგანიზაციის, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაციონალური უსაფრთხოების სააგენტოს (NSA) ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც გიგანტური მოცულობის საიდუმლო ინფორმაციის მოპარვა და გასაჯაროება მოახერხა, ამჟამად კი რუსეთს აფარებს თავს.

ჰაკერები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში კარგად გარკვეულ პიროვნებებს წარმოადგენენ, რომლებსაც ინფორმაციის მოპარვა და სხვა მავნე საქმეების კეთება ორგანიზაციაში ფიზიკურად მოხვედრის გარეშეც შეუძლიათ.

მავნე პროგრამები (Malware – Malicious Software) წარმოადგენენ პროგრამებს, რომლებიც სამიზნე კომპიუტერულ სისტემებში ბევრ მავნე ქმედებას ასრულებენ, ეკრანზე უწყინარი ხუმრობის გამოტანიდან კომპიუტერის სრულ განადგურებამდე, როგორც ამას განთქმული ტაივანური ვირუსი „ჩერნობილი“ აკეთებდა; მავნე პროგრამების შემდეგი ძირითადი ტიპები არსებობს:

რასაკვირველია, სია არასრულია და მავნე პროგრამების სრული კლასიფიკაცია გაცილებით ფართოა.

კიბერთავდაცვის უზრუნველყოფაზე უამრავი სპეციალისტი მუშაობს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ორგანიზაციებში. კიბერმუქარებისგან თავდასაცავად ციფრულ სამყაროში უზარმაზარი მოცულობის სამუშაოა შესრულებული და შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე კიბერსივრცეში კრიმინალური და სხვა ტიპის მავნე საქმიანობა, ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების სისტემის გარღვევა მხოლოდ კარგად მომზადებულ ჰაკერებს შეუძლიათ.