doc. dr. sc. Nikola Tanković

Virtualna predavaonica (aktivna po rasporedu)

Join our Cloud HD Video Meeting now

YouTube kanal

Nikola Tanković

Za prijedloge i želje oko budućih videa: http://bit.ly/wa-video-upit

Za komunikaciju i važne obavijesti koristimo Slack (klik za pristup Slacku)

Buking termina za obranu projekta (na dan ispita) ili konzultacije

https://calendly.com/nikola-tankovic

Preddiplomski studij:

Programsko inženjerstvo

Web aplikacije

Stručna praksa

Praktikum

Diplomski studij:

Blockchain aplikacije