Syfte

Små saker vi gör varje dag kan göra stor skillnad på lång sikt. Som arbetsgivare uppmuntrar vi våra kollegor att tänka miljösmart under arbetsdagen.

Målgrupp

Alla anställda, konsulter och underleverantörer på Digitalist Sweden.

Hur

Resor

Konferens och utbildning

Varor och tjänster