הוראות מכ״ק אדמו״ר בענין לימוד תורה אור ולקוטי תורה

                  **נערך ע״י משה שמואל שור**                                                                                                           

                      1-650-281-7467

<aside> 💡 ללמוד כל הדרושים של פרשת השבוע

</aside>

<aside> 💡 שלא באופן של לוה ופורע

</aside>

<aside> 💡 ללמוד כל חלקיהם

</aside>

<aside> 💡 לחלק דרושי שה״ש במשך השנה

</aside>

<aside> 💡 לסיים עד הבדלה

</aside>

<aside> 💡 ללמוד על הסדר

</aside>

הוראת כ״ק אדמו״ר ללמוד ולסיים תו״א ולקו״ת בשיחת וישב תשט״ו

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/588aece7-e4e1-4ec6-a196-9a78b1ae88c8/09AB1EF3-E7B1-4968-BB30-DC0E48E1023C.jpeg

לסיים את התו״א ולקו״ת, ולאח״כ יוכלו ללמוד מאמרים אלו

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3bd61438-1503-4a61-9136-7d87d0148e5b/81BAEA7C-AEFD-40AA-B602-290E80DC0900_1_201_a.jpeg

מצוה וחובה וזכות וחוב קדוש וכו׳ להיות בקי בלקוטי תורה: י"ט כסלו תשכ"ג

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/badca945-4fb6-4c86-b95b-2d524c4b7c93/DFAA552B-A19B-49B4-A3E0-5E503F44165D_4_5005_c.jpeg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e75b0b45-e6a7-4204-befc-8595eceadc43/5723_19_Kislev-Boki_in_LKTO.mp3

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/88587933-f0db-4279-bca7-d31a3f2d08b3/042FD37E-C9DC-4D4E-95A4-5A15C47F171E.jpeg

לסיים כל הדרושים של הפרשה במשך שבעת ימי השבוע דלא באופן של לוה ופורע ולחלק דרושי שה״ש במשך ימי השנה: ויקהל תשכ"ה

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6b564afc-4d0e-410e-9fac-d8c944031811/AE2342B4-C509-4BDB-8C5F-6CEB11506D8D.jpeg