თანხის ნაწილი, რომელიც წინასწარ არის გაცემული ნივთის ან მომსახურების მომავალში შესაძენად.