***Paylaş: [<https://bit.ly/afet-sonrasi-kutuphane>](<https://bit.ly/afet-sonrasi-kutuphane>)***

<aside> <img src="/icons/map-pin_red.svg" alt="/icons/map-pin_red.svg" width="40px" /> Afet Sonrası Ortak Yaşam ve Topluluk Alanları - Açık Kaynak Kütüphanesi’ne hoş geldiniz. Bu dijital kütüphanede afetten etkilenen birey ve toplulukların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış ve aşağıda belirtilen odak alanları etrafında çevrelenmiş mimari tasarım, topluluk tasarımı, rejeneratif tasarım ve öğrenme tasarımı proje örneklerine, bilgi ve içgörü sunan raporlara, fikir üretimine yardımcı olabilecek ve ilham verebilecek rehber ve kılavuzlara ulaşabilirsiniz.

</aside>


Odak Alanları