სამეწარმეო აზროვნება ახალი ტერმინი არ არის და უკვე დიდი ხანია გასცდა მხოლოდ ბიზნესის საზღვრებს, ის გულისხმობს იმ უნარ-ჩვევების ფლობას, რომლებიც თამამი და კრეატიული გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება ადამიანს. იყო მეწარმე (entrepreneur) - დღეს გულისხმობს გქონდეს შემდეგი უნარები და შესაძლებლობები:

ზოგადად მეწარმეებად ყალიბდებიან საკუთარი ეფექტური აზროვნების ხარჯზე; მათ სჯერათ, ჯერ არ შემდგარი მომავლის, რომელიც არსებითად ფორმირდება ადამიანების ქმედებების საფუძველზე; და ისინი აცნობიერებენ, რომ იმდენად, რამდენადაც ადამიანების ამ ქმედებებს შეუძლიათ მომავლის გაკონტროლება, მათ არ სჭირდებათ ბევრი დროის დახარჯვა მომავლის პროგნოზირებისთვის“