Керівник підприємства (установи, організації) на підставі повідомлення чи заяви працівника видає наказ про увільнення працівника від роботи у зв'язку з призовом на військову службу у зв'язку з мобілізацією з дня відсутності на роботі зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Цей наказ потрібен для забезпечення гарантій, передбачених у ч. 3 ст. 119 КЗпП:

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Відсутність працівника за період виконання ним завдань у Силах територіальної оборони ЗСУ відображають у табелі обліку робочого часу позначенням "ІН" (чи "22") - як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов'язків, допризовна підготовка, військові збори тощо).