Станом на 05.03.2022

При дії правового режиму воєнного стану, військове командування разом із військовими адмін істраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Зокрема примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Як ми бачимо відчужувати майно можливо не лише у державних установ, а й у приватного бізнесу. І оскільки, режим воєнного стану на всій території України ще не вводився, процедура відчуження майна практично відсутня.

Примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з обласною, районною, Київською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Проте, у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з вищезазначеними органами.

Під час відчуження власникам повинні надаватися наступні документи:

Вимоги до акту про примусове вилучення майно передбачені статтею 7 Закону Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Виплата грошових коштів за примусове відчуження майна може здійснюватися як до відчуження, так і після (після підписання Акту протягом 5 бюджетних періодів після скасування воєнного стану за зверненням до військового комісаріату).

Проте ще раз хочемо нагадати, що режим воєнного стану вводиться вперше, тому процедура фінансування відшкодування вартості майна може не відповідати правилам, прописаним в законі.

За порушення правового режиму воєнного стану, наприклад при супротиві військовому командуванні в відчуженні майна до громадян застосовується відповідальність відповідно до Закону, громадяни можуть бути затримані та утримуватися під вартою.

Ірина Тодоренко, головний редактор ЮРИСТ & ЗАКОН

Як виплатити заборгованість за лікарняними мобілізованому працівнику

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону № 1105 допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачують застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Якщо в працівника немає можливості отримати суму допомоги в установлений строк, він може доручити це іншій особі на підставі довіреності.

<aside> 💡 Довіреність – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ч. 3 ст. 244 ЦКУ).

Відповідно до ст. ст. 244–247 ЦКУ обов'язковими реквізитами, які повинна містити довіреність, є:

У ч. 3 ст. 245 ЦКУ передбачено, що довіреність військовослужбовця в пунктах дислокації військової частини, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.

Таким чином, працівник може:

Лікарняні може отримати особа, указана в довіреності. Зважаючи на обставини, які склалися, оригінал довіреності може бути переданий роботодавцю пізніше.

Інна Журавська консультант із питань оподаткування й оплати праці

Джерело: **ЛІГА ЗАКОН