Ръководство за това как да пишете местни съвети

Дарете на местно ниво

БЧК, съгласувано с правителството на Р България, открива и специална банкова сметка в лева:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/help_ukraina

БЧК ПОДПОМАГА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ КОНФЛИКТА В УКРАЙНА

Българският Червен кръст открива Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна.

Можете да дарите чрез:

SMS на номер 1466 (цена 1 лв.) към всички мобилни оператори.

Банкова сметка в лв.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от конфликта в Украйна)

По-късно ще бъде активирана и допълнителна опция за онлайн дарения през сайта на организацията.

Център на бесарабските българи в България

https://www.facebook.com/centarbbbg