კომპანიები, რომლებსაც ბრენდის ასეთი ტიპის არქიტექტურა აქვთ, ყოველ ახალ პროდუქტს მშობელი, სათავო კომპანიის ძლიერი ბრენდის სახელით წარადგენენ. მშობელი-დომინანტი ბრენდის კარგი მაგალითია კომპანია General Electric (GE). ამ კომპანიისას მაცივარს შეიძენთ, ქურას, მიკროტალღურ ღუმელს

თუ სარეცხ მანქანას, ყიდულობთ General Electric ბრენდს. ამ ბრენდის ლოგოში შეიძლება, განსხვავებული მონოგრამა ან აღნიშვნა იყოს, მაგრამ იცით, რომ ყიდულობთ General Electric-ის ბრენდს, რადგან მშობელი ბრენდი ყოველთვის დომინირებს.

აირჩიეთ მშობელი-დომინანტი ბრენდინგის სტრატეგია, თუ ქვემოთ მოცემული რომელიმე სიტუაცია თქვენს ბიზნესს შეესაბამება:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი