He is a historian of International Relations, Cold War, Modern Turkey, and International Development. He is an Assistant Professor at the Department of Political Science and International Relations at Uskudar University in Istanbul and a Fulbright Program alumnus. His research has been funded by the Harry S. Truman Library Institute, the Eisenhower Foundation, the Gerald R. Ford Presidential Foundation, and more recently, the Lyndon Baines Johnson Foundation.

You could reach out to him at Mastodon and YouTube.

Publications / Yayınlar

“Uluslararası İlişkiler Açısından Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye,” 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması içinde, Ed. Eminalp Malkoç, İstanbul: İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2023 (Baskıda).

“Ahmet Hamdi Tanpınar” in Oxford Bibliographies in Islamic Studies. Ed. Natana DeLong-Bas. New York: Oxford University Press, 2020.

“The Ties That Bind: Postwar US Foreign Policy Toward Turkey” in U.S. Foreign Policy in the Middle East, ed. by Geoffrey Gresh and Tugrul Keskin, 67–80. London: Routledge, 2018.

“İkinci Dünya Savaşının Ardından Türkiye’de Amerikan Yardımları,” Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, No. 39, 315-341, 2015.

“Cumhuriyetin Eğitim Devrimcisi: Dr. Reşit Galip” Vatan ve Sıhhat: Tıbbiyenin Yurtseverliği içinde, Ed. Eren Akçiçek ve Fevzi Çakmak, İzmir: Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Yayınları, 2015.

“Atatürk Döneminde İzmir’i Ziyaret Eden İki Önemli Yabancı Heyet,” Körfezde Zaman — İzmir Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde, Ed. E. Akçiçek, M. Mutluer, and C. Akman, İzmir, 2010.

Syllabi / Ders İzlenceleri

Resources / Kaynaklar

Digital Resources for Research on International Relations

Apps for Research

Okuma, İzleme ve Dinleme Önerileri

Uzaktan Eğitim İçin Kaynaklar

Latest YouTube Uploads

https://www.youtube.com/watch?v=r1gklZ2bJ6c

https://www.youtube.com/watch?v=b2H1Uvbt2XU

https://www.youtube.com/watch?v=FLIwU8BgiLc

https://www.youtube.com/watch?v=4hDNiK_rekc