Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

kap 8.9

Föreläsning

UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Nedre UVI

symtom

Test