Här ser du exempel på hur förra årets antagna studenter löste uppgifterna.

Den bortglömda platsen

Vårt moderna samhälle ska rymma många lösningar för en mängd människor som har olika behov och livsstil. Människor som har olika sätt att röra sig och använda de gemensamma uterummen. Platser som kan vara allmänna parker, torg och knutpunkter, men också mindre synliga och tillgängliga som fått förfalla och till synes är bortglömda. De kanske saknar bra belysning, sittmöjlighet, trivsel och därför passeras snabbt och ogärna av oss människor. Det kan bidra till otrygga miljöer och vittna om vilka områden och grupper samhället satsar mer eller mindre på.

Välj en plats som du tycker är bortglömd eller inte omhändertagen och som skulle kunna bli något annat än vad den är idag. Det är bara din egen fantasi som sätter begränsningar.

Dokumentera platsen och beskriv kortfattat varför du valt just den. Fundera på vilken målgrupp, det vill säga vilka du tänker att platsen borde vara till för. Vilka behov har de? Tänk på både helheten och detaljerna, dvs miljö och dess beståndsdelar (objekt, produkter och/eller möbler). Skissa dina idéer. Välj en av dessa och utveckla den genom att skissa upp den och dess delar från minst två håll. Om möjligt gör gärna modell i valfritt material och teknik.

  1. Montera dina idéskisser på 1-2 st pannåer i A3-format
  2. Montera det material som visar hur du utvecklat den utvalda idén och dess slutliga resultat genom skisser/teckningar/modeller på 2-3 pannåer i A3-format.
  3. Fotografera eller scanna in alla dina pannåer och gör dessa filer till ett PDF-dokument.

f23-dbp-carl.pdf

f23-dbp-elin.pdf

f23-dbp-emilia.pdf

f23-dbp-sofie.pdf

f23-dbp-cecilia.pdf

f23-dbp-jenny.pdf

f23-dbp-imad.pdf

f23-dbp-fanny.pdf

Belysning

Belysning handlar om ljus och möjliggör att vi kan arbeta, läsa, leka, umgås på platser och tider som annars kanske är för mörka. Ett företag som vill vara i framkant inom belysning vill att du ska designa två lampor i varsin storlek och/eller funktion som kompletterar varandra och som kan utmana idén om vad en lampa kan vara. Belysning som till form och funktion kan tillföra något viktigt och intressant i den miljön de placeras.

Skissa dina idéer. Välj ett spår av dessa och utveckla det genom att skissa vidare och undersök möjliga former och detaljer med hjälp av skissandet. Tänk på att visa från olika håll med hjälp av skissandet. Du kan också skissa med enkla skissmodeller. Jobba igenom idén ytterligare och presentera ett slutgiltigt förslag där du också kortfattat förklarar material- och teknikval samt var och hur du vill att din belysning ska användas.