Tarih:
Katılanlar:

1. Metriklerin değerlendirilmesi

Metriklerde göze çarpan bir durum var mı?
Market puanları ne durumda?
Google Analytics ve arama sonuçlarında neler öne çıktı?

| Kullanıcı yorumları: Memnun olanlar | Kullanıcı yorumları: Memnun olmayanlar | | --- | --- | | | | | | |

Bu haftanın içerik planlaması nedir?
Rakipler ne yaptı?

2. Önceki haftanın testlerinin değerlendirilmesi

Başka bir konu hakkında problem var mı?