Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

1. Virala CNS infektioner


<aside> 💡 Bakteriella meningiter mycket allvarligare än virala. Virus kan däremot orsaka encefalit.

</aside>

Viktigaste i Sv meningit: Herpesvirus

Encefalit

Ofta allvarligare än meningit, läker inte ut av sig självt


Vanligaste agens Sverige

  1. TBE (>300 fall 2019)
  2. Enterovirus
  3. HSV-1 (herpesvirus 1)