Vi samlar in vissa personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster, men vi tar säkerheten på allvar. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar din data. Vi vidtar därför lämpliga åtgärder för att skydda din information och följer noggrant alla tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser. Läs mer om vilken data vi hanterar och hur vi hanterar den nedan:

Kunder & Leverantörer

Anställda, investerare & arbetssökande