Välkommen till den första av två historiska vandringar utmed de bortglömda stigar, hålvägar och vägbankar som på medeltiden knöt samman den helige Botvids hembygd med omvärlden. Tillsammans följer vi spåren som ännu finns kvar och föreställer oss hur pilgrimer på medeltiden förflyttade sig i markerna, till och från St Botvids kyrka. Vad kan vi utläsa av detta historiska landskap? Vad kan vi lära oss om medeltidens pilgrimskultur? Vad betyder detta kulturarv för vår tid?

Digital version av vandringen (Google Earth)

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/536aeb4a-22b2-4d21-a51f-5a53f0c29fce/Skarmavbild_2021-07-30_kl._11.08.58.png

Salems kyrka i 3D:

https://my.matterport.com/show/?m=5bNCWx4BRGS

Viktigt att understryka är att vandringen inte på något sätt är konfessionell. Vi kommer ha ett uteslutande historiskt fokus på ämnet. Alla oavsett livsåskådning (inkl ateister) är därför lika välkomna att delta.

Tid: 21 augusti, kl 10.00-13.00

(visning av Salems kyrkas äldsta delar kl 9.30 för den som vill)

Vi samlas utanför Salems kyrka. Därefter vandrar vi utmed gamla Göta landsväg till närliggande Söderby fornminnesområde. Efter en kaffe och kort introduktion vid Café Torpet vandrar vi norrut upp på åsarna, utmed gamla stigar, övervuxna vägbankar och forntida hålvägar. Efter c:a 7 km vandring når vi slutmålet: S:t Botvids pilgrimskyrka.

Vi avslutar dagen med ett glas och diskussion vid lämningarna av St Botvids medeltida kyrkokrog.

DELA MED DIG AV DINA KUNSKAPER Kulturarvet är en process som ständigt utvecklas i takt med nya historiska rön och insikter. Även kulturarvet i Botkyrka/Salem är något vi bevarar och utvecklar tillsammans. Alla som deltar i vandringen välkomnas att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Syftet med vandringen är att hjälpas åt att stärka våra kunskaper och vår medvetenhet om värdet av att bevara och synliggöra kulturarvet i S:t Botvids landskap.

AGENDA:

9.30 Visning av de äldsta delarna av Salems kyrka. Tornet kan vi tyvärr inte besöka fysiskt, av säkerhetsskäl, men ni som vill kommer att få möjlighet att besöka tornet virtuellt, i Virtual Reality. Jag tar med VR-glasögon

10.00 Vi börjar vandra.