რა ტიპის უნარების ჭირდებათ მენეჯერებს? რობერტ ლ. კაცმა გამოყო სამი ძირითადი მენეჯერისთვის აუცილებელი უნარი: ტექნიკური, ადამიანური და კონცეპტუალური.