Станом на 06.03.22

Оголошення мобілізації

Указом Президента №69/2022 було оголошено загальну мобілізацію, яка поширюється на всю територію України.

Дана мобілізація буде проводитися протягом 90 днів.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Кого призивають

1**. Оперативний резерв** — це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.

2. За потреби першу чергу підтримує друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

3. Якщо потрібно — викликають мобілізаційний резерв. До нього входять військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не закликалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

4. Далі, за потреби, мобілізація поширюється на громадський резерв — інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень на заклик на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Зброєних Сил та інших військових формувань винятково в особливий період.

Чи всі чоловіки зараз підлягають мобілізації?

Так, окрім тих, які не підлягають призиву (дивись нижче).

Не виключено, що особи, які непридатні або обмежено придатні можуть викликати для проходження повторної військово-лікарської комісії.

Які є виключення (наприклад, інвалідність, батько 3х і більше дітей, стан здоров’я і т. Інше)?