Ett bra sätt att engagera mer i presentationer är att göra dem interaktiva. En del verktyg har funktionalitet för detta inbyggt men det finns även verktyg som bara fokuserar på detta.

Nedan följer tips på några verktyg där det är enkelt att skapa undersökningar och annan interaktion, ex. tävlingar, som en del i en presentation.

Verktyg

Mentimeter

Det här verktyget är inriktat framförallt på undersökningar, ex för att få feedback från publiken. Det går dock även att skapa enklare quiz med mer tävlingsmoment.

I gratisversionen kan man bara skapa två frågor men betalversionen är inte så dyr om man gör många presentationer.

Interactive presentation software

Kahoot

Kahoot är till skillnad från Mentimeter lite mer inriktat på att skapa tävlingar och "spel"-moment. Det är billigt (finns även gratis) för skolor och är rätt billigt för företag att använda också. Nackdelen kan för många vara att verktyget är lite för "lekfullt".

Kahoot! | Learning Games | Make Learning Awesome!