Rodzaje zdrowia:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/342199ef-6023-4678-9185-b929ced75992/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0828f5d4-07a8-4712-9b84-25b9e2591901/Untitled.png

Czynniki mające wpływ na zdrowie:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/95cd1b3f-c0d6-40b5-a99f-40e816851462/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/2591091c-3402-4c72-a6ff-051bc2eca8f1/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/248fd110-f930-4351-bc0a-4525f0db7bf6/yj_i_dziaam_bezpiecznie_-_podrcznik.pdf

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3083b58a-25aa-483c-a4fa-6998d95ba325/yj_i_dziaam_bezpiecznie_-_podrcznik_124_-_125.pdf

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8748d4b1-217d-431c-b271-38f7d47e3e2a/yj_i_dziaam_bezpiecznie_-_podrcznik_126_-_127.pdf

Zadanie do wykonania:

  1. Wymień czynniki mające wpływ na zdrowie.
  2. Podaj po 5 przykładów zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych
  3. Przedstaw zasady zdrowego żywienia.

Link do podręcznika Nowa Era: https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Zyje-i-dzialam-bezpiecznie-podrecznik/#p=130