Datum účinnosti: April 1, 2021

<aside> 👉 V tomto dokumentu Vám vysvětlíme, jak pracujeme s osobními údaji a jakých zásad se držíme, když využíváte naší aplikaci.

</aside>

Yarmill je aplikace přístupná na webových stránkách https://yarmill.com. Jedná se o webovou a mobilní aplikaci, kterou vyvíjíme a spravujeme my, společnost Yarmill, s.r.o., IČO: 069 90 258, se sídlem Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 292640.

Aplikace slouží jako sportovní deník. Sportovci mohou do aplikace zadávat data o svých trénincích, skutečnostech souvisejících se sportem, aktuálním stavu a další data související s tréninkem. Zároveň aplikaci využívají trenéři a organizace, které mohou v aplikaci tvořit plány, analýzy a maximálně přizpůsobovat tréninky svých sportovců.

Jelikož aplikaci budou využívat další právní subjekty (například sportovní svazy), které s námi uzavřely smlouvu a Vám poskytly oprávnění k užití naší aplikace, budeme se nacházet v pozici správce i zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tedy určuje, co se bude s osobními údaji dít, rozhoduje o délce jejich uložení a primárně vyřizuje Vaše práva. Zpracovatelem je subjekt, který pro jiné správce na jejich pokyny zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

Pokud se ztrácíte v pojmech, které se v oblasti ochrany osobních údajů vyskytují, doporučujeme se podívat na webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

YARMILL JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako správci osobních údajů bychom Vás chtěli v těchto zásadách informovat o tom:

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám napsat na e-mailovou adresu hello@yarmill.com.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

V aplikaci budou zpracovány následující osobní údaje: