Tu, indywidualnie ustalone zasady naszej współpracy.

Częstotliwość spotkań:

Dzień i godzina spotkań:

Link do pokoju na Zoom (inne miejsce):

Ustalona stawka per 4 tygodnie:

Rozpoczęcie współpracy:

W razie jakichkolwiek pytań śmiało dodaj komentarz do dowolnego akapitu. We wszystkich dokumentach

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/eb1a7ba8-91b3-452b-b82b-daa33a88a697/Untitled.png

W dowolnym miejscu możesz mnie też wywołać do odpowiedzi z wykorzystaniem @Żaneta Jażdżyk :)

Jeśli to ja "wspomnę" o Tobie, poznasz to po czerwonej ikonce obok "All updates"