https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e7727d70-bac8-41a7-b603-f841812a0a83/Untitled.png

Jeżeli Twój produkt jest DLA WSZYSTKICH to znaczy, że nie dość dobrze rozwiązuje problemy Twojego klienta, nie jest potrzebny NIKOMU

Stwórz awatara (profil) klienta firmy ogrodniczej według podanego schematu:

Avatar Klienta Idealnego firmy ogrodowej

Usługi które oferuje firma ogrodnicza:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ab39f690-b41a-435e-a2de-90f535a7fd9b/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/12e08a3b-c367-446c-8c47-5b193842ccf3/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/eecd1123-aab8-42aa-a4eb-287cda6af31e/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a8738160-432d-4439-be61-ef96acb0738d/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/b995440d-bea7-4ab1-8dd7-d1698899becf/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8768414d-c0dc-4109-b779-c8f4a4e578ac/Untitled.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/b424ddfe-968f-4e50-b5b6-082e17dc98af/Untitled.png