Ak.god. 2022/23

Nastavnik: doc. dr. sc. Nikola Tanković

Asistent: Srđan Daniel Simić, mag. inf.

Za komunikaciju i važne obavijesti koristimo Slack (klik za pristup Slacku, zatim se priključi u kanal #webapps). Molim da se priključite i sva pitanja vezana uz kolegij postavite tamo. Klasični portal e-učenja ne koristimo.

👋 (Ne boduje se) Prijava prisutnosti na nastavi: http://bit.ly/wa-tu-sam

🔴 Youtube i ⌨️ Github materijali

fipu-nastava/wa-backend

fipu-nastava/wa-frontend

FIPU - Web aplikacije - YouTube

🎓 Virtualna predavaonica

Petkom u 8:30 virtualno + in person u dvorani FET-402

Join our Cloud HD Video Meeting

Obveze

Nastavni materijali

... ili možeš preuzeti sve u paketu: