Recruiter založí novou pozici, napíše a zveřejní inzerát a nastaví formulář pro sběr odpovědí.

Vytvoření inzerátu

Recruitee

Text inzerátu lze volně editovat včetně formátování textu, přidávání odkazů, obrázků apod. V inzerátu jsou dvě definované sekce: Job description a Job requirements.

Uživatel zadá, pod jaké oddělení pozice spadá, protože to umožňuje filtrování pozic na kariérní stránce, a také ovlivňuje, kteří uživatelé budou mít do pozice přístup (typicky hiring manažer pro dané oddělení).

Recruitis

Je možné vybrat ze dvou verzí inzerátu:

V inzerátu lze zadat dodatečné parametry jako obor pozice (pro filtrování na pracovním portálu), pobočka, mzda, pozice vhodné pro OZP a obrázek pro sdílení na sociálních sítích. Je možné vytvořit vlastní filtrační položky, podle kterých se budou inzeráty na kariérních stránkách filtrovat nebo je využít jako atributy, které ovlivňují zobrazení nejrůznějších prvků (medailonky, videa, fotky, rozhovory, skupinu benefitů atd.)

Číselníky oborů jsou sjednoceny s českými a slovenskými pracovními portály, aby bylo možné provést i samotnou publikaci na různé pracovní portály.

Datacruit

Datacruit ATS umožňuje vytvoření inzerátu ve standardizované podobě, kterou lze exportovat (skrze API) na kariérní stránky nebo pracovní portály. Vizuální stránka inzerátu, tj. styl a formátování odrážek, nadpisů, různých ikonek pro informace o regionu, typu úvazku apod., se řeší až na straně pracovního portálu, případně kariérních stránek.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/b2202006-a45f-4e14-83e0-449b12914e70/Untitled.png

WelcomeKit