Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

 1. Virus 50-70% av alla gastroenteriter
  1. Rota
  2. Calici (Noro)
 2. Bakt. 15-20%
 3. Parasiter 10-15%
  1. Amoebiasis (E. histolytica?)
  2. Giardia

1. Virala gastroenteriter


Allmänt

RNA-virus

 1. Reo (Rota)
 2. Calici (Noro)
 3. Astro
 4. Picorna
 5. Adenovirus

DNA-virus

Adenov. 40 & 41


Vattniga diarréer

2. Rotavirus


Typ A → människor


 1. Vanligaste orsaken till viral gastroenterit hos barn