Một nguồn tài nguyên dành cho sinh viên thiết kế chữ

Type Crit Crew (TCC) là một nguồn tài nguyên miễn phí cho các bạn sinh viên thiết kế chữ có cơ hội gặp gỡ 1–1 với các nhà thiết kế chữ (type designer) có kinh nghiệm qua các buổi phê bình chữ trực tuyến.

Mục tiêu của chúng tôi là:

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*SKoFtCoaeSw9g3qLEprcFA.gif

TCC hoạt động như thế nào?

Nếu bạn là sinh viên, chỉ cần xem Danh sách của TCC, sau đó liên hệ với một nhà thiết kế chữ mà bạn yêu thích để lên lịch cho một buổi gặp 1–1 với họ thông qua e-mail hoặc lịch online. Tất cả các buổi phê bình của TCC đều riêng tư vì chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp việc đối thoại và feedback thoải mái, chi tiết và chính xác hơn. Khi tham gia, hãy nhớ cư xử tử tế, lịch sự và luôn cởi mở. Chúng tôi chỉ cho phép hỏi về những dự án trên trường hoặc dự án cá nhân.

🚨 **Các dự án khách hàng hoặc thương mại đều bị nghiêm cấm ****🚨

Nếu bạn là một người thiết kế chữ có kinh nghiệm, bạn có thể đăng ký để được thêm vào Danh sách của TCC thông qua Biểu mẫu đăng ký cho người hướng dẫn. Các thành viên mới của TCC sẽ được thông báo qua Facebook, InstagramTwitter.

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*05fQEX8eM5EUPFgHZLmEMA.gif

Ai có thể tham gia vào đội ngũ Type Crit Crew?