Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

1. Allmänt mykobakterier


Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen

<aside> 💡 Antibiotikaresistens ökar hos Mtb

</aside>

Mykobakterier generellt

Humanpatogener

 1. MTB-komplexet
 2. M. leprae
 3. *M. avium intracellulare-*komplexet (MAC)
  1. opportunistisk
  2. Barn - suppurativ adenit: svullnad körtel på hals, varig mm. under flera månader
 4. M. marinum
  1. Inuti akvarier - ägare som rensar utan handskar får infek. i händerna
  2. Förr fanns i bassänger

Lepra (spetälska)