https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/71b0d285-a797-4c46-ad30-83426255dca2/82319145_2596799863936983_8905509126549798912_o.jpg

TTC คืออะไร

ทำไมต้อง Satit Yoga

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร และเรียนอะไรบ้าง

การสมัคร การเรียน และการสอบ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

เปิดเรียนวันแรก

จากการฝึกโยคะในสตูดิโอมาหลายปี ทำให้เราเริ่มเกิดคำถามขึ้นมาว่าจริง ๆ แล้วโยคะคืออะไร เราโอมก่อนเริ่มคลาสไปทำไม ฝึกมานานแล้วแต่ทำไมยังฝึกเองที่บ้านไม่ได้สักที ทำไมไม่มีสมาธิ ไม่สามารถฝึกได้ลื่นไหลเหมือนในคลาสที่มีครูคอยนำ ไม่อยากปรับท่าโยคะให้ใคร เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รู้จริง กลัวสอนแล้วคนจำไปแบบผิด ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเริ่มศึกษา และพบว่า TTC น่าจะตอบคำถามของเราได้

TTC คืออะไร

TTC (Yoga Teacher Training Course) คือหลักสูตรอบรมครูโยคะ โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ 200 ชั่วโมง และ 500 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยสถาบันที่สอน

หลักสูตรที่จะมาเล่าให้ฟัง คือ หลักสูตรอบรมครูโยคะสากล 200 ชั่วโมง (RYT 200 Hatha Vinyasa Teacher Certification Course) ของ Satit Yoga ที่ได้รับการรองรับหลักสูตรโดย Yoga Alliance (YA) องค์กรโยคะ แบบไม่แสวงหากำไร ประเทศสหรัฐอเมริกา Yoga Alliance ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นเอกภาพ และความหลากหลายให้กับการสอนโยคะ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเครือข่ายที่ใหญ่มาก มีสถาบันสอนครูโยคะที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 7,000 โรงเรียน และมีครูที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 100,000 คน

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/54871842-2cb1-4d93-adb8-edd8bb5578df/IMG_7979.jpg

ทำไมต้อง Satit Yoga

เหตุผลหลัก ๆ ที่เราเลือกเรียนที่ Satit Yoga