Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap. 5

Indelning

  1. Mögelsvamp (Aspergillus)
    1. Hudsvampar (dermatofyter, Trichophyton)
  2. Jästsvamp (Candida)
  3. Primärpatogener
  4. Pneumocystis
  5. Basidiomyceter

Mögelsvamp (Aspergillus)

Hudsvampar (dermatofyter, Trichophyton)

Jästsvamp (Candida)

Primärpatogener

Pneumocystis

Basidiomyceter