Sportsplanen til TUIL Fotball er under revidering - gjeldende plan kan lastes ned her, men under vil du også finne noen prinsipper vi jobber etter.

Formålet med sportsplanen er å legge til rette for å utvikle de som deltar i barne- og ungdomsfotballen i TUIL, både som fotballspillere og mennesker. Sportsplanen skal bidra til at TUIL kan oppfylle sine målsetninger for utvikling av barn og unge i klubben, og på den måten også skape fotballspillere til klubbens seniorlag.

Planen skal gi trenere og ledere veiledning i fotballopplæringen ved å spesifisere hva som forventes av treningsinnhold i ulike aldersgrupper. Slik vil den også ha som ambisjon å øke trenerens og ledernes kompetanse.

Sportsplanen skal være et hjelpemiddel for å skape trenere og ledere som utvikler barn og unge til å bruke noe av det de har fått i TUIL videre i livet. For å sitere tidligere TUIL-trener og landslagstrener Per Mathias Høgmo:

Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra.

Grunnlaget for all jobbing i TUIL skal være basert på gode holdninger.

Barnefotball

Ungdomsfotball

Hospitering

Turneringspill

Dommerutvikling