ATS musí umožňovat nastavení různých rolí - např. admin, recruiter a hiring manažer - a podporovat týmovou spolupráci při náboru, např. poznámky, notifikace a upomínky.

Uživatelské role

Recruitee

Systém umožňuje nadefinovat vlastní uživatelské role a nastavit jim oprávnění (například může vidět data o kandidátovi, může upravovat data, může posílat emaily, může bookovat interview, vidí reporty apod.). Typicky se nastavuje administrátor, hiring manažer, recruiter a interviewer.

Přístupová práva jsou omezena podle pozic, například hiring manažer pro jedno oddělení uvidí pouze svoje otevřené pozice a kandidáty na těchto pozicích.

https://lh3.googleusercontent.com/36nT8tJNqDlBo9qQBfXaHG3HuoGFXGDR6528nS_BbYU4DDp2gTuDssYzEAz4d74_1105PiXGfi9mna_5DOoRRAXHWbcgJHWSDgwQ9Vu6LIrw70_fLUp64ebEfHrQJpgmtN2wvCfo

Když je kandidát přesunut na další kolo pohovoru, může recruiter poslat určitým lidem požadavek na vyplnění scorekarty. To je možné nastavit i automaticky. Ke scorekartě je možné nastavit termín vyplnění, po jehož nesplnění se odešle upomínka.

Ke kandidátovi je možné přidat poznámky, které jsou viditelné jen pro určité lidi. Typicky to může být platový požadavek kandidáta, který bude viditelný pouze pro recruitera a hiring manažera.

Systém má funkci “Sdílet”, kdy můžete kandidáta nasdílet jinému zaměstnanci, případně sdílení ukončit. Můžete také vybrat, jaká data mají být sdílena.

Recruitis

Novým uživatelům je přiřazen jeden z definovaných profilů: admin, hlavní recruiter, recruiter, liniový manažer.

https://lh4.googleusercontent.com/Tz2Tut2ri6blWz6MXcaxTkfpmoHHGDqFuz6wXd3hM3rKdu4cC4ZTZMdFxvdogYUKcOqEt7hXPLumXKEclO0v1uiE0V-BLp_CHHLz5NTPTkLjoBFXcKY8foovSIVmoqMavKedFUab

Když je kandidát přesunut na další kolo pohovoru, může recruiter poslat určitým lidem požadavek na feedback ke kandidátovi a nastavit termín, po kterém jsou rozeslány upomínky. Praktická ukázka zde: https://youtu.be/fhQKuME-kOI

Systém má funkci “Nasdílet kolegovi”, kdy můžete kandidáta nasdílet jinému zaměstnanci, případně sdílení ukončit.

Datacruit

Systém má "Portál hiring manažera", kde hiring manažeři vidí své pozice, plánované pohovory, mohou posuzovat kandidáta, přidávat kandidáty a psát zprávy recruiterovi.

Recruiter má možnost kandidáty z ATS sdílet jednotlivě, hromadně, případně má i možnost v ATS nastavit u konkrétní pozice, že si pozici spravuje manažer sám a pak se nemusí o nic starat. HM dostane automaticky notifikaci o každé nové reakci a kandidáty si odbaví zcela sám.

Sdílení je možné kdykoliv odebrat, ale zároveň automaticky zaniká v případě, že se pozice uzavře.