https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/32000d39-fd52-441f-a2a3-bbc67f28102d/Betabyen_2000px.png

Meld din interesse til daglig leder, Håkon Iversen, på e-post eller 416 60 477

Prosjektet skal etablere en sirkulær ressurssentral for Oslo og omegn bestående av bl.a. lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom som et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner.

Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og fasilitere for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og gjøre ombruk allment og tilgjengelig også utover disse.

Sirkulær Ressurssentral skal opprettes på Økern Torg i byggteltet Statsbygg benyttet i regjeringskvartalet. Teltet har en størrelse på ca. 4.500 m2

Hvordan bli en del av Sirkulær Ressurssentral?

Vi vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen en sirkulær ressurssentral. Spesifikt er vi på utkikk etter følgende:

Strategiske samarbeidspartnere er aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Strategiske partnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Leietakere er aktører som har materiale fra byggeprosjekter som de ønsker å ombruke enten i egne prosjekter eller tilrettelegge for at andre kan ombruke. Sirkulær Ressurssentral står for mellomlaging og administrasjon.

Samarbeidspartnere

Presseoppslag

Sirkulær Ressurssentral og SirkTre med i Grønn plattform

FutureBuilt

Fretex for byggevarer er den beste miljønyheten jeg har hørt i 2021

Fremtidens Byggenæring 2 utgave 2021 | Fremtidens Byggenæring

Årets beste miljønyhet?