https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ab6c433c-a1a7-45b5-b04a-3d78353b8363/SimpleParametricCantilever_1.pdf

SimpleParametricCantilever.gh

等分布荷重を受ける矩形断面の片持ち梁の解析プログラム。材料定数はデフォルト値(鉄骨)。等分布荷重の大きさ,部材長,梁成,梁幅をNumberSliderでパラメトリックに変更可能。