Tek rivleresimi.alpha.al do te shtohen keto 3 kolona:

  1. Data kur eshte bere rivleresimi i fundit (data kur eshte shtypur butoni “rivlereso” per secilin artikull). Data e fundit e veprimit “rivlereso”.
  2. Periudha kur eshte bere rivlersimi rivleresimi i fundit (psh periudha 1-30 tetor 2022). Periudha e rivleresimit te fundit.
  3. Data e veprimit te fundit te magazines (data kur nje artikull ka dokumentin e fundit te ruajtur te magazines). Data e veprimit te fundit te magazines.

Qellimi:

Keto kolona do te perdoren nga perdoruesit per te filturar me mire artikujt qe do te rivleresojne. Perdoruesit ne varesi te menyres se punes mund te perzgjedhin: