Jeśli chciałbyś na porcie 80 lub 443 swojego Mikrusa wystawić aplikację działającą na innym, niestandardowym porcie, czy nawet na Warsztacie, to potrzebujesz wynalazku jakim jest Reverse Proxy.

Zakładam, że postawiłeś już u siebie nginX.

Znajdź wirtualny host, który chcesz edytować - domyślnie będzie to:

/etc/nginx/sites-enabled/**default**

Znajdź tam sekcję "location /" (jeśli jej nie ma, to dopisz) i spraw, aby wyglądała w następujący sposób:

location / {
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
	proxy_pass <http://123.123.123.123>:**3000**;
}

W miejscu 123.123.123.123 wstaw oczywiście adres IP lub domenę na której stoi Twoja usługa.

Pod "3000" podstaw numer portu na którym ona słucha. Jeśli usługa wystawia połaczenie po HTTPS, to zmień oczywiście protokół w powyższym configu na właściwy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przeładuj konfigurację nginxa:

nginx -s reload

P.S. Jeśli chcesz osiągnąć to samo szybciej, możesz użyć Cytrusa lub Odbijaka.

Powrót do strony głównej