Systém musí umět sbírat data z náborového procesu, zobrazovat je v přehledných statistikách a reportech a exportovat do dalších aplikací.

Reporty

Systém musí měřit a zobrazovat základní statistiky o náborovém procesu.

Recruitee

V systému je 29 nadefinovaných reportů, které je možné filtrovat podle časového období, pozic a dalších parametrů. Metrinky jsou: Time to hire, Pipeline status, Applicant conversion, Candidate origins, ale také hodně reportů zaměřených na rychlost a kvalitu procesu:

Pipeline speed, Time to first contact, Time to evaluate, Time spend per stage type.

Reporty je možné exportovat do .csv souboru. Přehled reportů v tomto videu.

https://lh3.googleusercontent.com/HiepjpcZVeGvPtTvAnwcQUE4eOSun2ZZo2RIpA3ktAuDV91x5Zuz7qd-_Mus1X1uPHwCakAO4mzloxohX6hpqMtO5-KwMgDbLtK3uWlfUE7LEp2UwBlxHc8Pf6I691LBoVwG9PMw

Recruitis

U každé pozice jsou k náhledu 3 grafy (zdroje v různých fázích workflow, počty uchazečů jak propadávali worklfow, průměrná doba uchazečů strávená v daném stavu). Dále je možné si tyto grafy zobrazit za celou společnost a je možné je generovat dle typů pozic, období a recruitera. Recruitis nově umí měřit i cNPS (spokojenost kandidátů s procesem náboru).

https://lh3.googleusercontent.com/1fKlF9ynCGaileVPMuAL3QzspRvcjczPLQFG2ySMSaVsnenjhdAioHhl5fb-f9k-FWTW2bljx9P46ct7A_tsGqEIn5a2pdGp41meqKt48EF-WbLKm6stK9lekLgf6xZNcOGNJ5kW

Více reportů si uživatel může vytvořit sám v Excelu ze zdrojových dat, která lze exportovat.

Datacruit

V systému je 12 nadefinovaných reportů, které je možné filtrovat podle časového období, pozic, recruiterů a dalších parametrů. Data lze exportovat do Excelu.

Metriky jsou: Time to hire (do přijetí nabídky/do nástupu kandidáta), Recruitment funnel, Zdroje kandidátů, Počty reakcí, Počet dní do prvního kontaktu s kandidátem, Fill rate, KPIs recruiterů, Nejčastější důvody vyřazení kandidáta a řada dalších metrik.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/22d26853-d3db-4c2f-9804-333fbce838ef/Untitled.png