NL Om ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe Red Rocket omgaat met gegevens van zowel de klant als gegenereerde gebruikersgegevens, hieronder een overzicht van documenten die dit duidelijk beschrijven. Mochten er toch nog vragen ontstaan, neem dan contact op.

EN To ensure clarity on how Red Rocket handles both customer data and generated user data, below is an overview of the documents that clearly describe this. If any questions do arise, please do not hesitate to contact us.

NL documentatie 🇳🇱


Algemene Voorwaarden

Privacy Policy NL

Compliance Document NL

EN documentation 🇬🇧


Terms and Conditions

Privacy Policy EN

Compliance Document EN