De persoonskaarten in het beheergedeelte hebben een nieuwe indeling gekregen. Naast de indeling is ook de term “logboek” gewijzigd in “label”. “Labels” worden gekoppeld aan personen en daarmee dekt deze term meer de lading.

Screenshot 2023-01-06 at 17.16.47.png