24 december 2021

De gegevens in deze release notes zijn ook bijgewerkt in de wiki.

Speciale tags in mailings

Er zijn een aantal bijzondere tags ontwikkeld, zoals [voornaam], om automatisch gegevens in te laden in de e-mail templates.

[agenda_tabel1] Met het gebruik hiervan wordt automatisch een tabel ingevoegd met de agenda van de aankomende drie weken. Alleen activiteiten worden ingevoegd waarvan de optie “Weergeven in agenda” op ja staat.

Voeg in de editor de tag [agenda_tabel1] in en klik op opslaan. De tag mag ook tussen ingevoerde paragrafen geplaatst worden.

Voer in de editor de tag in.

Voer in de editor de tag in.

De tag wordt automatisch vervangen door een tabel met de activiteiten voor de komende drie weken. In de editor kan daarna nog eventueel opmaak aan de tabel worden toegevoegd.

Resultaat na opslaan

Resultaat na opslaan

[agenda_tabel2] Gelijk aan de functie van [agenda_tabel1] met de toevoeging van de locaties en een andere weergave als resultaat:

Weergave van agenda_tabel2

Weergave van agenda_tabel2

[agenda_lijst] Gelijk aan de functie van [agenda_tabel1] met een andere weergave als resultaat:

Weergave van agenda_lijst

Weergave van agenda_lijst

[agenda_schoonmaak] Met deze tag kan een schoonmaakrooster worden ingevoegd van de komende drie weken. Personen gekoppeld aan de schoonmaak activiteit worden in de tabel weergegeven. Om hier gebruik van te maken kan je activiteiten aanmaken met Schoonmaak of Schoonmaken in de titel.

[verjaardag] Met de tag [verjaardag] worden de personen die de aankomende 8 dagen jarig zijn opgesomd. Hierbij wordt rekening gehouden met de ingevoerde privacy instellingen.

[sprekers] Met de tag [sprekers] worden de gekoppelde sprekers opgesomd van de komende drie weken. Deze functie kan gebruikt wordt als je een bediening “Sprekers” koppelt aan je activiteiten. Alleen sprekers worden getoond waarbij de activiteit “Weergeven in agenda” op ja staat.